ZÓLCIOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJ BEZ PRZEDZIURAWIENIA W UKLADZIE ZÓLCIOWYM

ŻÓŁCIOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJ BEZ PRZEDZIURAWIENIA W UKŁADZIE ŻÓŁCIOWYM (PERITONITIS BILIARIS SINE PERFORAT. IONE IN SYSTEMATE BILIARI) Określenie. Przez miano: żółciowe zapalenie otrzewnej bez przedziurawienia w drogach żółciowych rozumie się zapalenie otrzewnej powstające wskutek przedostawania się żółci do jamy otrzewnej, pomimo to, że ani podczas operacji, ani badaniem pośmiertnym nie stwierdza się naruszenia całości ściany pęcherzyka żółciowego ani: przewodów żółciowych. Chorobę opisuje się także pod nazwą choleperitonaeum oraz cholaskos . Miana te są jednak niewłaściwe, gdyż cholepelitonaeum oznacza tylko nagromadzenie się żółci w jamie otrzewnej, a cholaskos, co w dosłownym brzmieniu z; greckiego oznacza worek żółciowy, nawet nie określa miejsca, w którym nagromadziła się żółć. Chorobę spostrzega się nie często: do roku 1933 Tadeusz Butkiewicz zebrał z piśmiennictwa razem z własnymi spostrzeżeniami zaledwie 100 pewnych przypadków rozlanej i 7 przypadków postaci ograniczonej. Najczęściej chorobę spostrzegano w wieku średnim . W starszym, przy czym u kobiet prawie 2-krotnie częściej. Jako czynnik usposabiający do zachorowania zaznacza się wyraźnie kamicę żółciową. Żółciowe zapalenie otrzewnej bez przedziurawienia w układzie żółciowym w dotychczasowym materiale postać rozlaną spostrzegano w wieku od 41 do 60 roku życia w 45,5 % (w 41 przypadkach na 90, w których odnotowano wiek), u kobiet w 63 % (u 60 na 95 przypadków, w których podano wiek). Kamicę żółciową stwierdzono w 59% wszystkich przypadków. [hasła pokrewne: jak radzić sobie z samotnością, ropień podprzeponowy, dda ddd ]

Powiązane tematy z artykułem: dda ddd jak radzić sobie z samotnością ropień podprzeponowy