WYCIECIE NERKI W WODONERCZU

WYCIĘCIE NERKI W WODONERCZU Jeżeli wodonercze osiągnęło taki stopień, że kielichy nerkowe mają w obrazie radiologicznym wyraźny kształt kulisty, a nerka uległa przemianie w worek o cienkich ścianach lub uległa zakażeniu, należy ją usunąć. Wycięcie nerki można wykonać tylko wtedy, gdy wydolność drugiej jest dostateczna. Operację wodonercza robimy z dłuższego niż zwykle cięcia lędźwiowego, ponieważ musimy się liczyć a priori z koniecznością wytworzenia szerokiego dostępu. Po przecięciu mięśni) powięzi lędźwiowo-grzbietowej oraz wycięciu 12 żebra otwieramy torebkę tłuszczową nerki i wyłaniamy guz. [patrz też: najrzadsze choroby genetyczne, wedkarstwo allegro, leki na sen na recepte wykaz ]

Powiązane tematy z artykułem: leki na sen na recepte wykaz najrzadsze choroby genetyczne wedkarstwo allegro