Ukazujacy sie plyn moze byc ropny

Najczęściej nakłuwa się VIII-X międzyżebrze na bocznej ścianie klatki piersiowej lub w linii łopatkowej, a od przodu w linii środkowej obojczykowej na poziomie górnej części wątroby. Czasami robi się kilka nakłuć w różnych miejscach, zanim wydobędzie się płyn. Wprowadzając i wyciągając igłę z powrotem, wyciągamy jednocześnie od czasu do czasu tłok strzykawki. Ukazujący się płyn może być ropny, surowiczy lub początkowo surowiczy i dopiero przy dalszym posuwaniu igły – ropny. Płyn surowiczy może pochodzić z jamy opłucnej, jeżeli zapalenie przejdzie Z przestrzeni podprzeponowej na opłucną lub z górnej warstwy płynu podprzeponowego. W pierwszym wypadku po posunięciu igły dalej w głąb może ukazać się ropa pochodząca z ropnia, w drugim zaś wypadku należy dokonać nakłucia nieco niżej, tak by igła trafiła do dolnej warstwy zawartości ropnia. Płyn ropny może pochodzić z jamy opłucnej oraz z ropnia podprzeponowego. Za tym, że koniec igły znajduje się nie w jamie opłucnej lecz w przestrzeni podprzeponowej, przemawiają ruchy zewnętrznego końca igły ku górze w okresie głębokiego wdechu i ku dołowi podczas wydechu, zależnie od ruchów oddechowych przepony. Brak tego objawu nie uprawnia jednak do wniosku, że koniec igły nie znajduje się w przestrzeni podprzeponowej, przepona bowiem może nie wykonywać większych ruchów oddechowych wskutek niedowładu na tle sprawy zapalnej albo wskutek zrostów przepony z otoczeniem. Szybkie wyciekanie ropy podczas wdechu, a powolniejsze w okresie wydechu przemawia za: ropniem podprzeponowyrn, odwrotne zjawisko – za ropnym zapaleniem opłucnej. Objawy te mają szczególne znaczenie rozpoznawcze, jeżeli nie można zbadać chorego promieniami rentgenowskimi. [podobne: zespół heerfordta, lekarz medycyny pracy ostrołęka, leki na sen na recepte wykaz ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy ostrołęka leki na sen na recepte wykaz zespół heerfordta