Samo usuniecie lub zluznienie zrostu nie zawsze jest zabiegiem wystarczajacym

Samo usunięcie lub zluźnienie zrostu nie zawsze jest zabiegiem wystarczającym, musimy uzyskać pewność, czy moczowód jest drożny, czy nie. Dla sprawdzenia drożności moczowodu ujmujemy ostrożnie szczypczykami ścianę miedniczki; jeżeli fala skurczu miedniczki nie przechodzi na moczowód poprzez miejsce, które uległo zagięciu, zaciśnięciu czy przyrośnięciu, świadczy to o niedrożności moczowodu i musimy u tworzyć przetokę między miedniczką a moczowodem. W przypadku zwężenia położonego wysoko, tj. w miejscu przejścia miedniczki w moczowód odchodzący w miejscu prawidłowym, stosujemy zabieg wytwórczy Fengera. [hasła pokrewne: zespół heerfordta, wynicowanie pęcherza, zdjęcie panoramiczne zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: wynicowanie pęcherza zdjęcie panoramiczne zębów zespół heerfordta