Róznicowanie opiera sie na wywiadach

W różnicowaniu wchodzą w rachubę także ropień płuca, ropień wątroby, bąblowiec wątroby lub śledziony, torbiel trzustki rosnąca ku górze. Różnicowanie opiera się na wywiadach, braku w przypadkach ropnia podprzeponowego objawów właściwych tym chorobom oraz na wynikach badania radiologicznego, które w przypadkach ropnia podprzeponowego wykazuje wysokie ustawienie przepony oraz pęcherz gazowy z dolną granicą w postaci linii poziomej utrzymującej się, pomimo zmiany położenia chorego. W różnicowaniu może dopomóc także nakłucie próbne i spostrzeganie szybkości wyciekania ,ropy przez igłę w okresie wdechu i wydechu. Przyśpieszenie wyciekania ropy podczas wdechu przemawia za ropniem podprzeponowym, natomiast w przypadkach ropnia wątroby i śledziony oddychanie nie wywiera wpływu. Rokowanie. Pozostawiony samemu sobie ropień podprzeponowy kończy się prawie zawsze śmiercią wśród objawów posocznicy, ostrego ropnego zapalenia otrzewnej, jeżeli ropa utoruje sobie drogę do wolnej jamy otrzewnej, ropnego. zapalenia opłucnej itd. W razie przebicia się ropnia przez skórę do żołądka, oskrzela może nastąpić samowyleczenie. Takie zejście zdarza się jednak bardzo rzadko. Leczenie polega na otwarciu ropnia, jego opróżnieniu i sączkowaniu. Chorego należy poddać zabiegowi operacyjnemu jak najwcześniej nie licząc na samowyleczenie. Najlepiej wykonywać operację natychmiast po wydobyciu ropy przy próbnym nakłuciu, nie wyjmując igły, gdyż ona jest dobrą wskazówką ułatwiającą odnalezienie ropnia. IV. [podobne: zespół heerfordta, klinika plastyczna warszawa, leki na sen na recepte wykaz ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika plastyczna warszawa leki na sen na recepte wykaz zespół heerfordta