Ropien podprzeponowy

1. Ropień podprzeponowy (Abscessus subphrenicus) Określenie i, przyczyny. Przez miano: ,,ropień podprzeponowy rozumie się sprawę chorobową, polegającą na nagromadzeniu się ropy w przestrzeni podprzeponowej. Granicami tej przestrzeni, znajdującej się w jamie brzusznej są: górna – przepona, dolna wątroba, żołądek i- śledziona, granice boczne – przednia i tylna ściana Jamy brzusznej. Więzadło sierpowate wątroby dzieli tę przestrzeń na przestrzeń podprzeponową prawą i lewą a więzadło wieńcowe wątroby Ż obu więzadłami trójkątnymi wątroby – na przestrzenie przednią i tylną. Ropień podprzeponowy w przeważającej większości przypadków jest ropniem śródotrzewnym, znacznie rzadziej zdarzają się ropnie otrzewne. Ropnie podprzeponowe zaotrzewne przebijają się często przez otrzewną l stają się wtedy ropniami wtórnie śródotrzewnymi. Ropnie podprzeponowe bywają przeważnie jednostronne, rzadziej obustronne. Najczęściej spotyka się ropnie podprzeponowe prawostronne, usadowione na prawo od więzadła sierpowatego wątroby lub na prawo od kręgosłupa. Tak jak i lewostronne mogą być one przednie i tylne. Najrzadziej zdarzają się ropnie prawostronny tylny i zwłaszcza lewostronny tylny. Ropień podprzeponowy powstaje najczęściej wskutek szerzenia się sprawy zapalnej z sąsiedniego narządu na przestrzeń podprzeponową, rzadziej z narządów oddalonych drogą naczyń chłonnych lub przez krew, np. w przypadku czyraczności, posocznicy. Najczęstszą przyczyną ropnia podprzeponowego prawostronnego TedlnieIgo są choroby wątroby , dróg żółciowych, zwłaszcza pęcherzyka żółciowego dwunastnicy i wyrostka robaczkowego. Ropień lewostronny przedni ma punkt wyjścia najczęściej z żołądka, okrężnicy zstępującej i najrzadziej ze śledziony prawostronny- z dwunastnicy, wyrostka robaczkowego i odźwiernika, lewostronny tylny- przeważnie z trzustki. [podobne: kolejka skierowań do sanatorium, kwas salicylowy peeling, ginekolog po angielsku ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog po angielsku kolejka skierowań do sanatorium kwas salicylowy peeling