PRZEWLEKLE ZAPALENIE OTRZEWNEJ NIESWOISTE

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OTRZEWNEJ NIESWOISTE (PERITONITIS CHRONICA NON-SPECIFICA) Przewlekłe zapalenie otrzewnej nieswoiste może być rozlane 1. Nieswoiste przewlekłe zapalenie otrzewnej rozlane (Pęritonitis chroniga non-specifica diffusa) Przyczyny. Nieswoiste przewlekłe rozlane zapalenie otrzewnej może być zejściem ostrego rozlanego jej zapalenia. Jako sprawa przewlekła od początku bez poprzedzającego okresu ostrego zapalenie otrzewnej może być wywołane niezbyt gwałtownym urazem brzucha (peritonitis diffusa chronica traumatica), a także powstawać na tle przewlekłego zatrucia i samozatrucia. Spostrzega się je np. w przypadkach przewlekłej ołowicy (saturnismus chrołicus), czasami także na tle przewlekłego nadużywania napojów wyskokowych. Z samozatruć przewlekłe zapalenie otrzewnej spostrzega się najczęściej w przewlekłym zapaleniu kłębków nerkowych usposabiającym w ogóle do zapalenia błon surowiczych. Nieswoiste przewlekłe zapalenie otrzewnej może być jednym z objawów niegruźliczego przewlekłego zapalenia wielu błon surowiczych (polyserositis chronica), towarzyszące wtedy najczęściej zapaleniu opłucnych oraz osierdzia. Przemijające przewlekłe zapalenie otrzewnej zdarza się u dziewcząt przeważnie w , przy czym przynajmniej w części przypadków nie można stwierdzić żadnych oznak, które by dowodziły gruźliczego pochodzenia choroby. Jako sprawa wtórna, przewlekłe zapalenie otrzewnej może dołączać się do puchliny brzusznej, powstającej w przebiegu marskości wątroby, przewlekłej niewydolności krążenia, choroby nerek i in. Czynnikiem usposabiającym do tego powikłania są częste nakłucia jamy brzusznej, zwłaszcza jeżeli otwór po nakłuciu nie zamyka się dokładnie, tak iż zarazki chorobotwórcze mogą przezeń docierać do otrzewnej. Anatomia patologiczna. [patrz też: kwas salicylowy peeling, ginekolog po angielsku, szczepienie przeciwko żółtaczce ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog po angielsku kwas salicylowy peeling szczepienie przeciwko żółtaczce