jelita kryja w sobie podwójne niebezpieczenstwo

Jednak operacje wszczepienia moczowodów do jelita kryją w sobie podwójne niebezpieczeństwo, które dało powód do poszukiwania Coraz to innych dróg postępowania. Po pierwsze, otwarcie jelita może zawsze wywołać rozlane zapalenie otrzewnej, po drugie- i po szczęśliwym ominięciu tego niebezpieczeństwa chory pozostaje wciąż pod groźbą wystąpienia wstępującego zakażenia nerek. Dążąc do uniknięcia tej drugiej możliwości Maydl wszczepiał moczowody do jelita grubego wraz z trójkątem pęcherzowym, zachowując w ten sposób anatomiczną budowę ujść moczowodów. W chwili obecnej najczęstsze zastosowanie ma operacja Coffeya. Cięciem brzusznym odsłaniamy moczowody blisko ich ujścia i odcinamy tuż przy pęcherzu. Po wprowadzeniu cewników moczowodowych wprowadzamy moczowody wraz z cewnikami skośnie poprzez ścianę esicy i wszywamy je do jelita starając się wytworzyć jak najdłuższy kanał śródścienny, jak w gastrostomii sposobem Witzela. [przypisy: Wąsonogi, niacynamid, serwis niszczarek ]

Powiązane tematy z artykułem: niacynamid serwis niszczarek Wąsonogi