Górna granica stlumienia jest ruchoma podczas glebokiego oddychania

Górna granica stłumienia jest ruchoma podczas głębokiego oddychania, w przeciwieństwie do tego, co się spostrzega w wysiękowym zapaleniu opłucnej. W przypadkach ropnia podprzeponowego lewostronnego stłumienie stwierdza się w miejscu odgłosu bębenkowego, zależnego od żołądka. Górna granica stłumienia, drżenie piersiowe i objawy osłuchowe zachowują się tak samo jak w przypadkach ropnia prawostronnego . Mianowicie w zakresie stłumienia nie ma ani drżenia piersiowego, ani szmerów oddechowych, powyżej zaś – słyszy się niezmienione szmery oddechowe. Zapalenie może przechodzić z czasem poprzez przeponę drogami chłonnymi na odpowiednią opłucną. W tych przypadkach badaniem fizycznym klatki piersiowej wykrywa się objawy wysiękowego zapalenie opłucnej, a próbnym nakłuciem wydostaje się wysięk surowiczo-ropny lub surowiczy, nieraz nawet w przypadkach ropnia podprzeponowego posokowatego. Jeżeli ropień podprzeponowy zawiera nie tylko ropę, ale ,i gaz, czyli-jest ropniem podprzeponowym gazowym (pyopneumothorax subphrenicus Leydeni), to objawy kliniczne w zakresie klatki piersiowej są inne. Mianowicie ponad stłumieniem, zależnym od ropnia, stwierdza. się odgłos bębenkowy lub metaliczny, ostro przechodzący ku górze w prawidłowy odgłos płucny. Szmer oddechowy dzbanowy ostro odgranicza się ku górze od szmeru pęcherzykowego. Jeżeli powietrza lub gazu ponad wysiękiem jest dużo, to w miejscu ropnia podczas wstrząsania chorego słyszy się szmer pluskający. [więcej w: dda ddd, zespół heerfordta, wedkarstwo allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: dda ddd wedkarstwo allegro zespół heerfordta