Długoterminowa kontrola HIV przez transplantację komórek macierzystych CCR5 Delta32 / Delta32 cd

Obecność przeciwciał przeciwko HIV-1 i HIV typu 2 (HIV-2) została określona za pomocą testu immunoblot związanego z enzymem, zgodnie z procedurami zalecanymi przez producentów (Abbott i Immogenetics). Amplifikacja RNA i DNA HIV-1
RNA HIV-1 wyizolowano z osocza i amplifikowano za pomocą testu Cobas AmpliPrep-TaqMan HIV (Roche). Całkowity DNA wyizolowano z monocytów krwi obwodowej i próbek pobranych z biopsji odbytu, stosując odpowiednio zestaw QIAamp DNA Blood Mini Kit i zestaw DNA / RNA AllPrep (oba z firmy Qiagen). Regiony env i long-terminal-repeat zostały amplifikowane zgodnie z metodą Cassol i in. oraz Drosten i wsp. 11,12 Czułość testu RNA wynosiła 40 kopii na mililitr, a dolna granica wykrywalności dla obydwu komplementarnych testów PCR (cDNA) wynosi 5 kopii na reakcję, z współczynnikiem dodatnim większym niż 95%. . Każde badanie zawierało 2 x 104 do 5 x 104 komórek T CD4 +. Pomyślna amplifikacja .g DNA komórkowego wyekstrahowanego z różnych genów metabolizmu podstawowego (GAPDH, CCR5 i CD4) wyekstrahowanych z .g komórkowego DNA wskazała na przydatność DNA wyizolowanego z próbek błony śluzowej.
Wyniki
Dystrybucja alleli CCR5
Genomowy DNA pochodzący od 62 z 80 potencjalnych identycznych pod względem HLA dawców komórek macierzystych zarejestrowanych w niemieckim ośrodku dawcy szpiku kostnego był zsekwencjonowany w regionie CCR5. Częstości allelu delta32 i allelu typu dzikiego wynosiły odpowiednio 0,21 i 0,79. Tylko jeden dawcy był homozygotyczny dla delta32 delta CCR5 w tej kohorcie.
Analiza fenotypu Coreceptor HIV-1
Analiza sekwencji wariantów wirusowych pacjenta ujawniła glicynę w pozycji 11 i kwas glutaminowy w pozycji 25 regionu V3. Ładunek netto aminokwasów wynosił +3. Wyniki te wskazują na użycie koreceptora CCR5 przez szczep HIV-1 zakażający pacjenta, co zostało potwierdzone przez sekwencjonowanie RNA w regionie HIV. Analiza sekwencjonowania ultradźwiękowego wykazała proporcję 2,9% dla kombinacji wariantów X4 i dual-tropic.
Chimeryzm odbiorcy
Rysunek 1. Rysunek 1. Genotypowanie alleli CCR5. Testy reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) ujawniają wzorce genotypowania różnych alleli CCR5 i fenotypu otoczki HIV-1. Amplifikacja homozygotycznego allelu typu dzikiego (CCR5 + / +) daje pojedyncze pasmo 200 pz. Próbka homozygotyczna dla allela delta32 CCR5 (delta32 / delta32 CCR5) wytwarza pojedyncze pasmo 168 bp. Przed przeszczepieniem komórek macierzystych (SCT) pacjent miał heterozygotyczny genotyp (CCR5 + / delta32); po transplantacji, z ciągłym wszczepieniem, genotyp zmieniono na CCR5 delta32 / delta32. Próbki zawierające heterozygotyczne allele wytwarzają oba prążki plus dodatkowe trzecie pasmo, które może być artefaktem wynikającym z drugorzędnych struktur produktów PCR.
Przy ciągłym wszczepieniu, transformowano wzory PCR dla CCR5, co wskazuje na przejście z genotypu heterozygotycznego do homozygotycznego genotypu delta32 / delta32 (Figura 1). Całkowity chimeryzm, określony na podstawie allelicznych krótkich powtórzeń tandemowych, uzyskano 61 dni po allogenicznym transplantacji komórek macierzystych.
Reakcje odpornościowe komórkowe i humoralne
Rysunek 2
[hasła pokrewne: legowisko dla psa allegro, klinika plastyczna warszawa, ginekolog po angielsku ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog po angielsku klinika plastyczna warszawa legowisko dla psa allegro