Bólom towarzyszy goraczka o wrze zwalniajacym

Chorzy uskarżają się, chociaż nie zawsze, na tępe bóle w głębi prawego lub lewego podżebra od przodu, od, tyłu lub z boku, rozpromieniające się do pleców, barków lub do brzucha, zwiększające się podczas głębokiego, oddychania oraz większych ruchów. Bólom towarzyszy gorączka o wrze zwalniającym, przerywanym lub nieregularnym, w poszczególnych przypadkach o różnym poziomie. Mogą być i inne dolegliwości, nie przedstawiające nic znamiennego. Zależą one od kierunku, w którym sprawa się szerzy. Objawy przedmiotowe ropnia podprzeponowego mogą być przez dłuższy czas także nie cechujące! Gdy rozwinie się obraz kliniczny ropnia: podprzeponowego, wtedy bywa on niejednolity w różnych przypadkach. Często uderza już ogólny wygląd chorego świadczący o ciężkim stanie i o znacznym osłabieniu chorego. Klatka piersiowa i przepona po stronie ropnia porusza się zazwyczaj podczas oddychania wyraźnie słabiej. Skóra odpowiednio do siedziby ropnia może być obrzękła, wypuklona, a w dalszym przebiegu zaczerwieniona. Głębsze obmacywanie w tym miejscu nieraz sprawia bóle. Jeżeli ropień podprzeponowy jest prawostronny i odsuwa przeponę ku górze, to w prawej dolnej części klatki piersiowej stwierdza się stłumienie odgłosu opukowego. Górna granica stłumienia przebiega w postaci linii krzywej wypukłej ku górze od przodu, od tyłu lub z boku, zależnie od kierunku szerzenia się ropnia i może dochodzić nawet do poziomu IV-III żebra. Ku dołowi stłumienie zlewa się ze stłumieniem wątrobnym. Przedni brzeg wątroby wychodzi spod prawego podżebrza wskutek zepchnięcia wątroby przez tropień ku dołowi. [patrz też: najrzadsze choroby genetyczne, szczepienie przeciwko żółtaczce, depilacja laserowa ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: depilacja laserowa ceny najrzadsze choroby genetyczne szczepienie przeciwko żółtaczce