Bardzo znamienny jest obraz radiologiczny w przypadkach ropnia podprzeponowego

W przypadkach prawostronnego ropnia podprzeponowego niegazowego prawa połowa przepony jest przesunięta i wypuklona ku górze, a w ropniach lewostronnych, prócz uniesienia i wypuklenia ku górze lewej połowy przepony, serce jest przesunięte w prawo i ku górze, dno zaś żołądka – w prawo i ku dołowi. Jeżeli ropień podprzeponowy jest gazowy z małą ilością gazu lub powietrza, to na ekranie widać tuż pod kopułą przepony wąską szparę. Bardzo znamienny jest obraz radiologiczny w przypadkach ropnia podprzeponowego, zawierającego dużo gazu. Mianowicie na ekranie widać duży pęcherz gazowy, sięgający wysoko w głąb klatki piersiowej. Pęcherz odgranicza się od góry łukowato przebiegającym sklepieniem przepony, a od dołu ciemną poziomą linią, która stanowi górną granicę wysięku ropnego. Linia ta zmienia swe położenie ze zmianą położenia chorego, pozostaje jednak zawsze pozioma oraz faluje, gdy chorego się porusza . W przypadku ropnia lewostronnego trzeba uwzględnić możliwość mylnego wzięcia bańki powietrznej żołądka lub pęcherza gazowego w zgięciu śledzionowym okrężnicy za pęcherz ropnia pod przeponowego. Uniknąć pomyłki można przez badanie chorego promieniami rentgenowskimi po ułożeniu go na prawym boku: granica między płynną a gazową zawartością ropnia przebiega wtenczas równolegle do – podłużnej osi ciała, a powyżej granicy stwierdza się pęcherz gazowy, odgraniczony od góry przez boczną ścianę klatki piersiowej, a od dołu – przez zrosty zapalne. W rozpoznaniu ropnia podprzeponowego może być pomocne także próbne nakłucie. Wykonuje się je w miejscu największego wypuklenia i największej bolesności uciskowej, używając igły długości 15 cm o średnicy 1-Jl/2Inm. Jeżeli rozporządzamy przyrządem rentgenowskim, nakłuwamy podczas prześwietlania lub- bezpośrednio po nim, oznaczywszy dokładnie miejsce wkłucia igły. [przypisy: klinika plastyczna warszawa, legowisko dla psa allegro, enterococcus faecalis w moczu ]

Powiązane tematy z artykułem: enterococcus faecalis w moczu klinika plastyczna warszawa legowisko dla psa allegro