Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Odróżnia się postać rozlaną i ograniczoną. Chorobę cechuje obecność w jamie otrzewnej wysięku żółciowego. Ilość jego w różnych przypadkach waha się od śladu do kilku litrów, nawet do 10. Jest to wysięk surowiczy, surowiczo-ropny lub ropny z wyraźną domieszką żółci. W przeważającej większości przypadków wysięk jest wolny, jałowy lub zawiera bakterie, głównie pałeczki okrężnicy. Prócz żółci, wysięk może zawierać włóknik, śluz, krwinki białe i czerwone. Wzajemny stosunek składników wysięku może być u tego samego chorego niejednakowy w różnych częściach jamy otrzewnej. Żółć i ropa przeważają zazwyczaj w okolicy wątroby i pęcherzyka żółciowego, Prócz wysięku, stwierdza się cechy zwykłe zapalenia otrzewnej ( obrzmienie i in. ). Wywód chorobowy. Żółciowe zapalenie otrzewnej bez przedziurawienia dróg żółciowych powstaje wskutek przesączania się żółci da jamy otrzewnej przez ścianę pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych, uszkodzoną działaniem zaczynów trzustkowych. Sam zastój żółci w układzie żółciowym ani samo tylko dostanie się doń zaczynów trzustkowych nie wystarczają do powstania przepuszczalności ściany pęcherzyka oraz przewodów żółciowych dla żółci. Sączenie się żółci do jamy otrzewnej może nastąpić dopiero w razie skojarzenia . działania zaczynów trzustkowych w układzie żółciowym z zastojem żółci, zwłaszcza zaś gdy do tego dołącza się zakażenie układu. [patrz też: wynicowanie pęcherza, kwas salicylowy peeling, zdjęcie panoramiczne zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: kwas salicylowy peeling wynicowanie pęcherza zdjęcie panoramiczne zębów